Perfusor

Invoer:

  • Inhoud perfusorspuit (ml)
  • In hoeveel uur de perfusorspuit gegeven moet worden
  • Sterkte medicatie in de perfusorspuit (g/mg/mcg) per hoeveel ml
  • Hoeveel de patient volgens voorschrift moet krijgen (g/mg/mcg)
  • In hoeveel uur de patient dit moet krijgen
  • De sterkte van de aanwezige medicatie in procenten (%)

Resultaat:

  • Hoeveel medicatie (ml) er aan de perfusor moet worden toegevoegd
  • Hoeveel verdunningsvloeistof (ml) er aan de perfusor moet worden toegevoegd
  • Stand van de perfusor